Suiker

De eerste suiker werd gegeten in India en omstreken. Daar groeiden namelijk rietstengels, waar de mensen op kauwden vanwege de zoete smaak. Rond 510 voor Christus kregen ze het in India voor elkaar om de suiker uit de suikerrietstengels te halen. Ze persten het sap uit het riet, kookten het tot een bruine stroop en lieten dat vervolgens kristalliseren tot echte suiker.
In West-Europa werd geen suiker gegeten tot de 11e eeuw. Toen kwamen de kruisvaarders namelijk in landen terecht waar ze kennismaakten met ‘een nieuw kruid’: suiker. Ze vonden dit erg lekker en namen het daarom mee naar hun eigen land. Daar werd het goed ontvangen. In de eeuwen daarna nam de handel van West-Europa met het Oosten toe en daarmee ook de import van suiker.
Suiker bleef lange tijd een luxeproduct. Alleen rijke mensen konden het zich veroorloven en pronkten er daarom ook mee. Ze lieten bijvoorbeeld suikersculpturen maken als decoratie op de tafels van grote diners. Daarnaast werd suiker tussen de 13e en 15e eeuw vaak voorgeschreven als medicijn om je krachten te herwinnen.
Een scheikundige uit Berlijn ontdekte dat in suikerbieten dezelfde suiker voorkomt als in suikerriet. De suikerbiet werd pas echt een belangrijke suikerbron toen Napoleon alle handel met Groot-Brittannië blokkeerde om Engeland te treffen. Zo was de import van suikerriet moeilijk en ging men in Europa over tot het zelf verbouwen van suikerbieten. Hierdoor was in 1880 de suikerbiet de belangrijkste suikerbron van Europa geworden. In de 20e eeuw werden suikerbieten in heel Europa verbouwd en er kwamen steeds nieuwe rassen en productietechnieken bij.

Per pagina
Volgorde

Toont alle 10 resultaten